Informatie gastro-esofagaal reflux

 

Bron: baby en kind.nl (http://www.babycentrum.com/index.php?id=250)

Reflux bij baby's

Reflux bij baby's betekent het teruggeven van voeding of spugen. Het is een verschijnsel dat bij veel baby's regelmatig voorkomt, maar het kan soms onopgemerkt blijven. Ouders maken zich hierover vaak erg ongerust, maar lang niet altijd is er sprake van een afwijking of een ziekte.


Kenmerken van een reflux:

Heel vaak huilen;
- Pijnlijke gezichten trekken;
- Hoofdje naar achter trekken;
- Weinig slapen;
- Zuur spugen, en daar dan heel erg bij huilen;
- Regelmatig kokhalzen;
- Kort nadat ze een fles hebben gehad, weer willen drinken (dit is om het zuur niet meer te voelen).

Het is bij reflux bij baby's belangrijk om onderscheid te maken tussen:
- Ongecompliceerde refluxklachten
Dit is het geval bij 25 - 50% van alle baby's die met spuugklachten bij een arts terechtkomen. Het terugstromen van soms grote hoeveelheden voeding heeft bij deze baby's geen invloed op de gezondheid. Over het algemeen zijn de klachten verdwenen als het kind 1 jaar is. Een behandeling van de klachten is meestal niet nodig.
- Gecompliceerde refluxklachten
De slokdarmontsteking, die ontstaat als gevolg van het teruggeven van voeding en maagsap, kan allerlei verschillende klachten veroorzaken zoals; pijn, slikklachten, bloedspugen en bloedarmoede. De baby's huilen veel, zijn vaak snel geïrriteerd en slapen slecht. Op den duur kan er als gevolg van de ontsteking in de slokdarm een vernauwing ontstaan, waardoor deze kinderen problemen kunnen krijgen met eten. Door deze voedingsproblemen kan zelfs  een groeiachterstand ontstaan.


Wat is de oorzaak?

Refluxklachten bij baby's hebben meestal te maken met een plotselinge verslapping en het nog niet volledig ontwikkeld zijn van de sluitspier tussen slokdarm en maag. Deze sluitspier kan zijn barrièrefunctie dus nog niet goed vervullen, waardoor voeding terug kan stromen in de slokdarm, in de mond en soms ook in de luchtwegen.
In de loop van het eerste levensjaar zal de sluitspier zich meestal verder ontwikkelen en zal hij normaal gaan functioneren.

In een enkel geval speelt chronische verstopping, voedselallergie, KISS-syndroom of een andere aandoening een rol bij het ontstaan van de refluxklachten. Als dit het geval is kan een bezoekje aan een osteopaat ook helpen, om de klachten tegen te gaan.


Hoe wordt de diagnose gesteld?

Vaak is lichamelijk onderzoek van de baby voldoende om refluxklachten vast te stellen. Wanneer de klachten blijven bestaan na een behandeling met medicijnen kan de arts overwegen één van de onderstaande onderzoeken te doen.
- 24-uurs pH-meting (ph metrie)
Een PH metrie is een zuurmeting en duurt normaal gesproken 24 uur. Dit onderzoek word het vaakst toegepast bij baby’s. Via de neus wordt een dun slangetje in de slokdarm gebracht. Het uiteinde van dit slangetje, waaraan een meetinstrumentje is bevestigd, wordt boven de sluitspier van de slokdarm gehangen. Dit moet heel nauwkeurig gedaan worden, je kindje word opgemeten en dan berekend de verpleegkundige hoelang en hoever de sonde moet zijn, en hoever hij de slokdarm in gaat . Als het ingebracht is dan word er een rontgenfoto gemaakt om te controleren of de sonde idd op de goede plek zit.
Als de sonde op de goede plaats zit kan de meting beginnen.  Gedurende 24 uur wordt vervolgens gemeten hoe vaak en hoe lang het te zuur is in de slokdarm.
Je moet bij verschillende activiteiten een knopje om zetten, dus bij drinken, slapen, spelen enz. Zodat er precies gemeten wordt wanneer er maagzuur omhoog komt.
Deze gegevens worden in een soort draagbaar computertje opgeslagen en na afloop op een PC bewerkt en zichtbaar gemaakt in een grafiek.

- Röntgenonderzoek (slikfoto)
Bij dit onderzoek wordt contrastpap in de slokdarm gebracht of opgedronken. Dit contrastmiddel zorgt ervoor dat de slokdarm op een röntgenfoto zichtbaar is. Een vernauwing in de slokdarm, een slecht werkende sluitspier  of een zogenaamde draai in de maag , soms de oorzaak van refluxklachten, kunnen op deze manier aangetoond worden.


Welke soorten reflux zijn er?

1) De gewone reflux: geven de kindjes vaak over, of geven melk terug.
Ieder kindje geeft wel eens melk terug, maar bij refluxkindjes komt het meestal terug als het al verzuurt is in de maag. Dat komt omdat het maagklepje niet goed werkt
2) Verborgen reflux: De melk verzuurt ook in het maagje, maar het komt omhoog tot in de keel en zakt dan weer via de slokdarm. Deze kinderen geven niet over, maar “herkauwen” hun melk tijdens het slapen.

Doordat de verzuurde melk in de slokdarm terecht komt, "verbrand" de slokdarm, en geeft dit een enorm branderig gevoel. Waardoor de meeste reflux baby’s veel huilen.


Welke behandeling is mogelijk?

De behandeling van reflux bij baby's is afhankelijk van de ernst van de klachten.
Kinderartsen hebben gezamenlijk een behandelingsplan opgesteld, dat bestaat uit 4 fasen:
1. Het geruststellen van de ouders en bij flesvoeding eventueel 'melkindikkers'. Melkindikkende producten zoals johannesbroodpitmeel (nutriton) verminderen het teruggeven van voeding en de baby's slapen beter. Vaker voeden, kleinere hoeveelheden voeding per keer en het anders omgaan met de baby na de voeding kunnen de hinderlijke, maar vaak onschuldige, klachten verminderen.  Ook kun je het bedje bij het hoofdeind een stuk omhoog zetten, zodat de voeding minder snel terug kan lopen.  Hou je kindje ook wat rechterop tijdens het voeden. En zorg ervoor dat hij een boertje laat na de voeding, zodat er minder lucht in het maagje achterblijft, waardoor er een grotere kans is dat hij/zij gaat spugen.

2. Medicijnen zoals domperidon  die het transport door de slokdarm en de maag versnellen. Zodat de voeding minder lang in de maag blijft zitten.
3. Het geven van maagzuurremmers zoals Zantac. Zodat er minder maagzuur aanwezig is in de maag, en er minder maagzuur terug omhoog kan komen.
4. Bij zeer ernstige klachten of bij onvoldoende effect van de medicijnen is een operatie noodzakelijk. Bij een 'fundoplicatie' wordt er van het bovenste gedeelte van de maag een manchet gevormd. Deze manchet wordt om de slokdarm gelegd en daar vastgehecht. Door deze operaties wordt voorkomen dat maagsap en maaginhoud in de slokdarm terecht komt.

-> sommige kinderartsen adviseren om eerder met bijvoeding te beginnen dan de richtlijnen (vanaf 6 maanden), maar doe dit alleen op advies van een kinderarts, omdat een kind gevoeliger kan zijn voor allergieen als je voor de 6 maanden start met groente en/of fruit.
Fruit is zuurder, dus daar kunnen kinderen nog meer door gaan spugen,

In Belgie is een reflux bij baby’s een erkend probleem, en wordt er eerder en sneller actie ondernomen dan in Nederland, want daar zijn de kinderartsen  wat terughoudender met het doen van onderzoeken bij jonge kinderen, omdat ze vaak erg belastend zijn. Bovendien is reflux in de meeste gevallen de oorzaak van de klachten en deze kunnen vaak goed met medicijnen behandeld worden. Het doen van een voor de baby erg belastend onderzoek heeft in die gevallen weinig toegevoegde waarde.

Spuugt je baby veel, dan is het wel raadzaam om dat op het consultatie bureau te melden!